Pisałem wcześniej o ustępowaniu od łydki i o ćwiczeniu łopatką do wewnątrz. Bardziej zaawansowanymi ćwiczeniami są trawers, renwers i ciąg. Są to chody boczne, w których koń jest zgięty w kierunku ruchu i w zasadzie wszystkie trzy tworzą jedną grupę chodów bocznych, a pomoce stosowane przy ich wykonywaniu są niemal jednakowe. Dziś omówię trawers i renwers, gdyż w przeciwieństwie do ciągu nie wymagają poruszania się kłusem czy galopem zebranym. Są również łatwiejsze do wykonania ze względu na pewne oparcie o ścianę ujeżdżalni.

 

Trawers

trawers.jpgW trawersie koń porusza się przodem po śladzie przy ścianie ujeżdżalni, a zad przesunięty jest do środka. Koń zgięty jest w kierunku ruchu, tylnazewnętrzna noga porusza się śladem przedniej wewnętrznej nogi zewnętrzne stawiane są przed i krzyżują się z nogami wewnętrznymi, a koń porusza się po 4 liniach.

Wykonanie

Trawers można wykonać wyjeżdżając narożnik lub wjeżdżając na ścianę z koła, gdy koń pozostaje zgięty w kierunku ruchu. Wewnętrzna łydka pozostaje na popręgu i działa aktywizująco, a zewnętrzną cofamy za popręg i działamy, tak aby zad przesunąć do środka. Wewnętrzna łydka wraz z wewnętrzną wodzą utrzymuje zgięcie konia, natomiast zewnętrzna wodza pilnuje poprawnego zgięcia szyi i wspomaga przesuwające działanie zewnętrznej łydki. Łydka zewnętrzna działa przesuwająco za popręgiem i utrzymuje ruch w bok.

Trawers należy zakończyć wprowadzając zad na ślad przodu.

W początkowym okresie nauki trawersu należy zadowolić się kilkoma krokami na ścianie w stępie i kłusie. Nie polecam ćwiczenia trawersu w galopie, gdyż może to doprowadzić do skrzywienia konia w galopie i koń będzie galopował z zadem do środka nawet, gdy nie będziemy chcieli jechać trawersem.

Częste błędy

  • zbyt duże zgięcie szyi
  • brak zgięcia w żebrach
  • przekładanie wewnętrznej ręki przez kłąb lub wstrzymywanie zewnętrzną ręką, co prowadzi do utraty rytmu i impulsu

 

Renwers

renwers.jpgRenwers jest takim samym chodem bocznym, jak trawers z tym, że koń porusza się zadem po śladzie, a przód jest przesunięty do wewnątrz ujeżdżalni. Pomoce do renwersu są identyczne z tymi używanymi przy trawersie, lecz muszą działać o wiele precyzyjniej, gdyż koniowi brakuje w renwersie oparcia o ścianę.

Renwers można rozpocząć jadąc drugim śladem i przesuwając zad konia na ścianę przy jednoczesnym wygięciu wokół wewnętrznej łydki (jadąc w prawo wewnętrzna łydka w renwersie jest lewa). Można również wprowadzić konia w łopatką do wewnątrz i po paru krokach zmienić pomoce i wygięcie konia przez co wprowadzimy konia w renwers.

Zakończenie renwersu, podobnie jak trawersu, następuje po wprowadzeniu zadu na ślad przodu.

Renwers również, podobnie jak trawers, jeździmy głównie w kłusie.